Ekonomi
22.04.2015 06:00

Türker Naslı: Ankara çift yönlü göç baskısı altında

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Başkanı Türker Naslı, Ankara’nın; yetişmiş insan gücünün başka şehirlere gitmesi ve dışarıdan niteliksiz iş gücü vasfında nüfus akışı şeklinde çift yönlü bir göç baskısı altında olduğunu bildirdi. Naslı, “Ankara’nın beyin göçünü durdurmalı, Ankara'ya gelen niteliksiz işgücü göçünü iyi yönetmeliyiz” dedi.


Türker Naslı yaptığı açıklamada, Ankara’nın nüfusunun 2007-2014 döneminde 4 milyon 548 bin 939’dan 5 milyon 150 bin 72 kişiye çıktığını belirtirken, nüfustaki 601 bin 133 kişilik artışın yarıya yakınının diğer illerden alınan göç kaynaklı olduğunu vurguladı. Bu dönemde dışarıya 983 bin 374 kişi göç veren Ankara’nın toplam 1 milyon 250 bin 160 göç aldığına işaret eden Naslı, yedi yılda alınan net göçün 266 bin 786 kişi olduğuna dikkat çekti. Naslı, net bazda 2008 yılında 30 bin 562 kişi, 2009’da 37 bin 79 kişi, 2010’da 49 bin 405 kişi, 2011’de 54 bin 479 kişi, 2012’de 22 bin 401 kişi, 2013’te 32 bin 851 kişi ile en çok göç alan illerin başında gelen Ankara’nın, 2014’te ise 40 bin 9 kişi ile 81 il içinde en fazla göç alan il olduğunu anlattı.

 

Ankara beyin göçü verip, niteliksiz işgücü akınına uğruyor…

Naslı, Ankara’nın sanayide son yıllarda hızlı bir gelişim içinde olduğunu ancak, hızla artan nitelikli iş gücü için daha fazla istihdam olanaklarına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Ankara’daki üniversitelerden mezun olan nitelikli insan gücünün, yeterli istihdam imkânları sunulamadığı için başka şehirlere ya da yurt dışına göç ettiğine işaret eden Naslı, “Günümüz bilgi toplumunda en önemli üretim faktörü bilgi ve yetişmiş insan gücüdür. Ülkenin en gelişmiş üniversitelerinden mezun olan genç beyinlerin iş bulamayıp başka kentlere göç etmesi Ankara için büyük kayıptır. Kent yöneticileri, STK’lar, üniversiteler ve ilgili tüm birimler olarak üzerinde düşünmemiz lazım” dedi.

Naslı, Ankara’nın ilçelerinin zengin tarım potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi nedeniyle son yıllarda İl’in kırsal kesiminden merkezine bir göç akını yaşandığını belirtirken, benzer şekilde çevre il ve ilçelerden de Ankara’ya yoğun biçimde niteliksiz iş gücü akımı yaşandığını anlattı.

 

“Teknoloji yatırımları beyin göçünü durdurur”…

Naslı, 300 bine yakın öğrenci okutan 21 üniversitesi ve son yıllarda sayıları hızla artan teknoparkları ve Ar-Ge faaliyetleri ile Ankara sanayiinin ileri teknoloji alanında bir gelişim sürecine girdiğine işaret etti. Bu sürecin bir devlet politikası olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Naslı, bu sayede yetişmiş insan gücünün dışarıya gitmesinin önüne geçilebileceğini, İl’in kalkınmasına ivme kazandırılacağını anlattı. Naslı, etkin biçimde desteklenecek teknoloji yatırımları ile yetişmiş insan gücünün verimli kullanımı durumunda Ankara’nın bir “Yüksek Teknoloji Üretim Merkezi” haline geleceğini vurguladı.

Çevre ilçe ve kırsal kesimden alınan ve şehrin istihdam kapasitesini aşan yoğun göçün ise Ankara nüfusunu hızla artırdığını, bu yüzden kayıt dışı ekonomi ve enformel sektöre kayış yaşandığını anlatan Naslı, bu faktörün de kentsel yoksulluk ve işsizlik yanında trafik ve ulaşım gibi başka sorunları büyüttüğüne dikkat çekti. Naslı, 2014’te Türkiye ortalamasında yüzde 9.9 olan işsizlik oranının Ankara’da yüzde 11.5’le bunun 1.6 puan üzerinde seyrettiğine işaret etti.

 

“Göçün doğru yönetilmesi önemli”…

2014 yılı itibariyle 5.2 milyon olan Ankara nüfusunun yaklaşık yüzde 55’ini 30 yaşın altındakilerin oluşturduğuna dikkat çeken Naslı, şöyle dedi:

“Ankara genç bir nüfusa, dinamik bir işgücüne sahip… Ancak işgücünün niteliği aleyhte değişmektedir. Ankara’nın yetişmiş, nitelikli insan gücü sürekli başka kentlere göç ederken, çevre illerden ve kırsal kesimlerden Ankara’ya niteliksiz işgücü akmaktadır. Hızlı bir nüfus değişimi yaşayan Ankara çift yönlü aleyhte bir göç baskısı altındadır. Ankara’nın köklü üniversitelerinden yetişen nitelikli işgücü, ilimizi kalkındıracak istihdam alanlarında henüz yeterince değerlendirilemiyor. İşgücünün niteliği bakımından aleyhte yaşanan bu süreci dengelemeli, tersine çevirmeliyiz. Teknoloji yatırımlarındaki artış beyin göçünün önüne geçecektir. Her yıl çevre illerden Ankara’ya akan genç işgücünün niteliğini de yükseltmeliyiz. Ankara’nın beyin göçünü durdurmalı, il dışından gelen göçü iyi yönetmeli ve yönlendirmeliyiz.”

Ankara’nın aldığı ve verdiği göç (Kişi)

 

Aldığı göç

Verdiği göç

Net göç

2007-2008

156.760

126.198

30.562

2008-2009

168.193

131.114

37.079

2009-2010

182.845

133.440

49.405

2010-2011

191.864

137.385

54.479

2011-2012

160.235

137.834

22.401

2012-2013

186.642

153.791

32.851

2013-2014

203.621

163.612

40.009

Toplam

1.250.160

983.374

266.786

Nüfus (Kişi)

 

Türkiye

Ankara

(%)

2007

71.517.100

4.548.939

6,4

2008

72.561.312

4.650.802

6,4

2009

73.722.988

4.771.716

6,5

2010

74.724.269

4.890.893

6,5

2011

75.627.384

4.965.542

6,6

2013

76.667.864

5.045.083

6,6

2014

77.695.904

5.150.072

6,6


 

Tarlabaşı 360'ta dolar 2,40'ta sabitlendi
DenizBank 2013 yılı finansal verilerini açıkladı
Sürdürülebilir Gıdanın paydaşları gelecek için buluşuyor!
Marmara Şirketler Grubu 2015 ilk yarıyılı değerlendirdi
  • ARAMA