Ekonomi
25.09.2014 06:30

Akbank aile şirketlerinin gücünü yeni nesillere taşıyor

Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hayata geçirdiği “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” ile şirketlerin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak.  


Akbank, aile şirketlerine yönelik Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” ile firmaların rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor.

Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan, finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınacak. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer verilecek.

Şirketinin kurumsallaşmasını hedefleyen, akademik eğitim ile günceli yakalamak isteyen, şirket yönetimini yeni jenerasyona devretmeyi planlayan aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU danışmanlarının yanı sıra program ortakları olan Deloitte Türkiye ve Pekin&Bayar Ortak Avukat Bürosu eğitimcileri tarafından verilecek. Sabancı Holding şirketlerine fabrika ziyaretleri düzenlenecek ve eğitim programının sonunda katılımcılara Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU tarafından sertifika verilecek.

Katılımcılar dilerlerse program sonunda firmalarının kurumsallaşmaları için almaları gereken aksiyonları ve aile anayasasının oluşturulmasını içeren danışmanlık hizmetlerini program ortaklarından indirimli olarak alabilecekler.

Programa ilişkin bilgi veren Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığına işaret etti ve ekledi:

Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanısıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart.  Oysaki dünyada ve Türkiye’de kurulan bu tip firmaların çoğu geleceğe ilişkin planlama yapmayan, günün şartlarına göre gelişen ve zamanla aile üyelerinin daha fazla katıldığı bir yapıda. Ancak uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Nitekim araştırmalar da aile şirketlerinin sadece %35’inin ikinci kuşaklara ve %15’inin üçüncü kuşaklara geçebildiğini gösteriyor.

Biz de bu gerçeklerden hareketle, “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”ni hayata geçirdik. EDU ile uzun çalışmalar sonucunda titizlikle tasarladığımız programda aile anayasasından, vergi planlamasına; şirket değerlendirmesinden, hedef belirlenmesine kadar farklı boyutlarda aile şirketlerine yol göstereceğiz. Bu programı çok önemsiyoruz çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz.”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Aile şirketlerinin kurumsallaşma yönünde atacağı adımlarda zorlanması veya yeterince etkin olamaması şirketlerin devamlılığı ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için zorluklar yaratıyor. Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan bu şirketlerin modern işletme araç ve yöntemlerini etkin kullanmalarını sağlamanın ve rekabet güçlerini artırmanın hem şirketlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilir karlılık ile büyümelerine hem de ülke ekonomisine yapacağı katkı çok fazla olacaktır. Dolayısıyla, değişimin ve sürdürülebilirliğin gerekliliğinden ziyade nasıl sağlanacağının tartışıldığı şu günlerde, EDU olarak “öğrenme ortağımız” Akbank’ın bu konuya odaklanan Aile Şirketleri Akademisi projesinde yer alarak bu önemli girişime katkı yapıyor olmaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi tamamen aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel en uygun içerikler ve en etkin öğrenme yaklaşımları kullanılarak tasarlandı. Bu programa katılan aile şirketleri, değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürdürülebilirliği esas alan bir işletme olmak yolunda önemli bir adım atmış olacak.”

Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3 aylık programa şirket sahibi ya da şirkette çalışan aile üyeleri katılabilecek. 16 Ekim’de başlayacak “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”ne www.akbank.com’dan başvurulabilecek.  


 

Konutta amorti süresi uzadı
Gençlerden bireysel emekliliğe yoğun ilgi
Türkiye Sermaye Piyasası 2013 raporu yayınlandı
2 yılda Paraf kartlı sayısı 3,4 milyona ulaştı
  • ARAMA