Ekonomi
17.04.2014 15:30

İkinci Türkiye - Letonya iş forumu MÜSİAD'ta gerçekleştirildi

İkinci Türkiye - Letonya İş Forumu Letonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andris Berzins, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Letonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Vjacevlavs Dombrovski, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türk ve Letonyalı İşadamlarının  katılımlarıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD organizasyonunda gerçekleştirilen İkinci Türkiye - Letonya İş Forumu’nun açılış konuşmasını Letonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andris Berzins yaptı. Konuk Cumhurbaşkanı Berzins yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş potansiyellerine değindi ve bu potansiyelin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Berzins bu konuda şunları söyledi; İstanbul çok önemli bir yer. Tarihi olarak çok büyük bir öneme sahip. Dün ve bugün güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı bulduk.

Ve bu anlamda Avrupa ve Asya’nın kavşak noktasında çok önemli bir şehir olan İstanbul’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bu iki günlük ziyaret kapsamında gerçekleştirdiğimiz temaslardan da büyük bir memnuniyet duymaktayım.

Ziyaretin, ülkelerimiz arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmek adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye, şu anda dünyada önemini giderek artıran bir ülke. Letonya'nın da en önemli 22. büyük ticari ortağı konumuna gelmiş durumda. Ve bu durum itibariyle de iki ülke arasında iş birliği açısından çok önemli fırsatlar olduğunu müşahede etmekteyiz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanla görüşmelerimiz oldu Aynı zamanda aynı hususları kendisi de ifade etti. Türkiye ile Letonya arasındaki ticaret hacmi ne yazık ki şuan da potansiyeli yansıtmıyor.

Bu anlamda fırsatları değerlendirmek adına yapılacak çok şey var. Bizde Letonya Cumhuriyeti’ni ziyaret etmek üzere Sayın Türkiye Başbakanı'nı ülkemize davet ettik. Bu ziyaret teklifinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ve en kısa süre içerisinde bu ziyareti gerçekleştireceklerini ifade ettiler.

 

İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Güçlendirecek Adımların Atılmasına Büyük Önem Atfediyoruz

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde iki ülke arasında ki işbirliğini ve ilişkileri daha da güçlendirecek adımların atılmasına büyük önem atfediyoruz. Önümüzde çok ciddi fırsatlar bulunduğunu ifade etmek isterim. İki ülke arasında pek çok ortak nokta var. Ekonomilerimiz büyüklük olarak farklılık gösterse de bu ortak noktalar çok önemlidir. Çok benzer kalkınma planlarımız ve büyüme hedeflerimiz var.

Letonya’da gayrisafi yurtiçi hasıla bu sene %4,5 oranında arttı. Bizim açımızda geleceğe yönelik olarak bu da büyük ekonomik bir gösterge.

Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasına geliştirmek adına benzer planları var Önümüzdeki dönemde ekonomisini daha da geliştirmek adına planları var.

 

Ukrayna’da Mevcut Siyasi ve Ticari Bir Kriz Var, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Oluşturulmalı

Umuyorum ki bu planlar her iki ülke adına da başarıyı beraberinde getirir. Tabi ki Ukrayna'da gerçekleşen şu anda mevcut siyasi ve ticari krizde önemli bir gelişme.

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığının oluşturulması ve bu bağlamda anlaşmaların imzalanması noktasında da yapılması gerekenler var.

Ve bu sürecin sekteye uğramamasını sağlamamız gerekiyor. Bu bağlamda Letonya’da mevcut fırsatların daha da ileri götürülmesi ve ülkelerimizin arasında ki işbirliği potansiyellerinin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için önemli çabalar gösterilmesi gerekiyor.

Bildiğiniz üzere Letonya Nato üyesi ve aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte çok önemli gelişmeler yaşandı ülkemizde.

Avrupa Birliği de yeni üyeler ile birlikte sizin ülkenizin bulduğu coğrafyaya artık daha fazla odaklanmış durumda. Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelerde Türkiye gibi önem kazanan ülkeler.

 

Enerji Alanında Rusya’nın Tekelini Kırmaya Çalışıyoruz

Ve yatırım işbirliği adına da giderek daha önem arz ediyor. Enerji sektöründe Letonya ve Avrupa Birliği birlikteliği tabi ki önemli politika değişikliğini de beraberinde getiriyor. Şu anda enerji alanında Rusya’nın tekelini kırmaya çalıştığımızı söyleyebilirim.

Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde yine çok büyük fırsatlar bulunuyor, ülkenizde sunduğu çok büyük fırsatlar enerji alanında. Letonya ve Türkiye iş dünyalarının temsilcileri enerji, inşaat ve ahşap işleri alanında çok büyük işbirliği potansiyeline sahipler.

İthalat ve ihracatı artırma noktasında Letonya'nın planları oldukça büyük ölçekli planlar. Bu bağlamda ülkenizle de iş birliğini geliştirmek ve önde gelen sektörlerimizde ülkenizle iş birliğini geliştirmek isteriz.

 

Bakan Mehdi Eker: “Türkiye Ekonomisi ile AB’ye yük getirmeyip, aksine çok daha büyük bir güç katacaktır”

Konuk Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından katılımcılara seslenen T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde, ekonomisi ile AB’ye yük getirmekten ziyade, çok daha büyük bir güç katacağını söyledi.

Bakan Eker bu konuda şunları söyledi; “Türkiye’nin 2003-2013 yılları arasında ortalama yıllık büyümesi %5 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi son 17 çeyrekte kesintisiz büyümüş, büyüme ortalaması ise % 6,1 olmuştur.

İşsizlik oranı 2013 yılı için %9,7 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Ben genellikle bu parametreleri Sayın Cumhurbaşkanım, Letonya’nın 2015 yılında Avrupa Birliği dönem başkanlığı olması sebebiyle bu parametrelerin bilinmesine özellikle bu bakımdan önem veriyorum. Onun için bu rakamları arz ediyorum. Çünkü merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı bakımından Türkiye 22 AB ülkesinden daha iyi bir performans göstermiştir.

AB tanımlı bürüt kamu borcunun GSYH’sine oranı %36,2 ile Maastricht Kriteri olan %60’ın oldukça altında gerçekleşmiştir. Bu parametrede yine Türkiye ekonomisinin performansı ortaya koyması açısından anlamlıdır.

Bu veriler Türkiye AB katılım sürecinde Türkiye’nin AB ekonomisine aslında bir yük getirmeyip, aksine çok daha büyük bir güç katacağının en temel göstergesidir.

 

MÜSİAD Başkanı Olpak; “ Önemli Olan Birlikte İş Yapma Yeterliliğini Göstermektir”

İş Forumunun ev sahipliğini gerçekleştiren MÜSİAD Başkanı Nail Olpak konuşmasında birlikte iş yapabilme iradesinin önemli olduğunu, ancak sadece iradenin değil, iş yapma yeterliliğini göstermek gerektiğini söyledi.

Olpak bu konuda şunları söyledi; Letonya’nın bağımsızlık sonrası başlayan ve AB’ye tam üye olmasıyla hızlanan ekonomik canlanması, özellikle dış ticaretindeki dikkate değer artışlar, refah düzeyine önemli katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte, Letonya ekonomisi 2008 küresel krizinde iki haneli küçülmeyi tecrübe etmiştir. Bu oranda bir daralmada, hiç şüphesiz AB üyesi ülkelerde küresel krizin etkisiyle düşen talebin ve ekonomik durgunluğun etkisi vardır. Zira Letonya dış ticaretinin %70’inden fazlasını AB ülkeleri ile yapmaktadır.

 

Pek Çok Ülke Kriz Öncesi Seviyeyi Yakalayamamıştır

Dünyada, AB üyesi ülkeler de dahil, pek çok ülkenin, dış ticaretleri kriz öncesi seviyesini yakalayamamıştır. Buna karşılık Türkiye, son 5 yılda dış ticaret hacmini %21 artırmıştır. Bunda Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı ürün ve ülke çeşitlemesi stratejisinin payı büyüktür. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasında tesis edilen dostluğa ek olarak, reel konjonktür de, her iki ülkenin ticari ilişkilerini artırmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, bugün işbirliği alanlarına biraz daha detaylı değinmek istiyorum.

Öncelikle, her iki ülke de, özellikle petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklara sahip değil. Bu noktada, enerji sektöründe, özellikle alternatif ve yenilenebilir enerji projeleri üzerinde, işbirlikleri geliştirilebilir. Türkiye’nin enerji tüketimi, son 40 yıllık sürede ortalama GSYH büyümesinin üzerinde olmuştur. Böylelikle, enerji ihtiyacı artmaktadır. Türkiye’nin büyümesiyle beraber, artan nüfusu da dikkate alındığında, enerji talebinin yıllık ortalama %7-8 artacağı öngörülmektedir. Bu ise, önümüzdeki 10 yıllık süreçte, yaklaşık 130 milyar $’lık bir yatırımı gerekli kılmaktadır.

Diğer taraftan, sağlık alanı, başlıca işbirliği oluşturabileceğimiz diğer bir alandır. Sağlık hizmetleri, Letonya’da gelişmektedir. Her iki ülkenin yaşlanan nüfusu, sağlık hizmetlerine ve sağlık ekipmanlarına olan ihtiyacı da arttıracaktır.

Letonya, orman olarak zengin ve ağaç ve ağaç işleri sektöründe kuvvetli bir ülke. Gıda, tarım sektörü yine aynı şekilde, işbirliği yapabileceğimiz önemli diğer alanlardır.

İnşaat sektörü ve müşavirlik hizmetleri ise, bizim kuvvetli olduğumuz bir alandır. Bu alanda, Çin’den sonra ikinci büyük ülkeyiz. Türk firmalarının, sadece Rusya’da 40 milyar $’ın üzerinde proje bitirimi vardır.

 

Önemli Olan Birlikte İş Yapma Yeterliliğini Göstermektir

Bahsettiğimiz fırsatları içeren sektörel iş alanlarını şüphesiz daha da çoğaltabiliriz. Önemli olan, birlikte iş yapabilme iradesini gösterebilmektir. Ancak, sadece irade değil, iş yapma yeterliliğini de göstermek gerekmektedir. Türk ekonomisinin bugün geldiği noktada, birlikte iş yapmak noktasında binlerce firması, çeşitli sektörlere dağılmış bir şekilde, dünyanın dört bir tarafında çalışmakta, hem yatırım yapmakta, hem de dış yatırımları ülkemize çekmektedir.

Özellikle burada bahsetmek isterim ki, Başkanı olduğum, İşadamları Derneği MÜSİAD, hacim ve ölçek anlamında, Türkiye ekonomisinin de bir nüvesidir. Diğer bir tabirle, yurt dışıyla çalışan, iş yapan, çeşitli ölçeklerde, binlerce işadamı üyemiz bulunmaktadır.

Türk iş dünyasının yurt dışına açılma sürecinin önemli bir noktasında gerçekleşen bu görüşmelerin, ciddi fırsatlar içerdiğini biliyoruz. Özellikle kazan-kazan formülüne olan inancımız ve iş yapma tarzımız, bizi uluslararası pazarlarda tercih edilir bir noktaya getirmektedir.

 

MÜSİAD Başkanı Olpak’ın konuşmasının ardından Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı Direktörü Andris Ozols tarafından Letonya ülke ekonomi sunumu gerçekleştirildi ve Türk- Leton İş İnsanları karşılıklı olarak ikili iş görüşmelerinde bulundu.


   

Turizm en fazla eleman aranan sektör
Garanti, Türkiye’de dijital platformlardan iTunes Kodu sunan ilk banka
HSBC Advantage ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 4'e varan taksit avantajı
Barclays'tan sonra iki yatırımcıyı daha reddetti
  • ARAMA