Ekonomi
17.02.2014 14:30

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu medyanın sorumluluğunu artırıyor

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) işbirliği ile Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatının Finans Haberciliğine Etkileri Paneli, 17 Şubat 2014 tarihinde, The Marmara Oteli'nde düzenlendi.


Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) işbirliği ile yapılan “Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatının Finans Haberciliğine Etkileri” konulu panelde, düzenlemelerin finans haberciliğine getirdiği yükümlülükler masaya yatırıldı.  Yeni düzenlemelerin medyanın sermaye piyasasına olan ilgisini azaltacağı vurgulandı. 

 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) işbirliği ile Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatının Finans Haberciliğine Etkileri Paneli, 17 Şubat 2014 tarihinde, The Marmara Oteli’nde düzenlendi. Panel, TSPAKB Başkanı Attila Köksal ve EGD Başkanı Celal Toprak’ın açılış konuşmalarıyla başladı. EGD Başkanı Celal Toprak, konuşmasında “Bizim amaçlarımızdan biri ekonomideki sorunları kamuoyu ile paylaşıp, bu sorunların giderilmesini sağlamak. Bu panelle birlikte yeni mevzuat konusunda basın tarafında yaşanan sıkıntıları tekrar gündeme taşıma şansımızın olacağını ve bu sıkıntıları ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz” dedi.

 

TSPAKB Başkanı Attila Köksal, açılış konuşmasında medyanın önemini vurguladı: “Yeni mevzuatla birlikte önümüzdeki dönemde üzerinde durmamız gereken öncelikli konu sektördeki “güven” duygusunu yeniden sağlamak olmalıdır. Bu hedefe ulaşma sürecinde medya her zaman olduğu gibi en önemli rollerden birini üstleniyor. Demokrasilerde dördüncü güç olan medyanın doğru haberin doğru şekilde yayılmasında önemi çok büyük. Öte yandan, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve ardından gelen düzenlemelerle medya çalışanlarının sorumlulukları artıyor. Bu panel sayesinde doğruyu bulma yönünde dayanışmayı getirecek bir ortam oluşacağını umuyoruz.”

 

Etkinliğin ilk bölümünde TSPAKB Genel Sekreter Yardımcısı İlker Savuran, yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında “piyasa bozucu eylemler” ve bu eylemlere yönelik cezaları içeren bir sunum yaptı. Savuran, sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik olarak yapılan haberlerin taşıması ve taşımaması gereken özelliklerini katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar moderatörlüğünde, Habertürk Gazetesi Yazarı Abdurrahman Yıldırım, Vatan Gazetesi Yazarı Ali Ağaoğlu ve Bloomberg HT Yorumcusu İbrahim Haselçin düzenlemelerin finans haberciliğine getirdiği kısıtlamalara değinerek, finans haberciliğinin geleceğine dair öngörülerini katılımcılara aktardı.

 

“Yeni kanunla medyaya büyük sorumluluk yüklendi”

Panel moderatörü Vahap Munyar, finans haberlerinin piyasayı kritik bir şekilde etkilediğini vurguladı. İbrahim Haselçin, önceki Sermaye Piyasası Kanunu’nun kamuoyunu aydınlatma ilkesi üzerine kurulduğunu, fakat son yıllarda kamu müdahalesine dayalı bir anlayışın ortaya çıktığını belirtti: “2008 yılında yaşanan küresel krizde kamu yeterince etkili olamadı. Bu bizleri de etkiledi ve kanun kamuoyunu aydınlatma felsefesinden uzaklaşarak daha müdahaleci bir yapıya büründü. Geldiğimiz noktada düzenlenen yeni kanunla medyaya önemli bir sorumluluk yüklendi. Özellikle piyasa bozucu eylemlerle ilgili madde oldukça soyut olduğundan dolayı basın çalışanları için risk taşıyor.”

 

“Yeni yaptırımlar ekonomi gazetecilerine ek yükümlülükler getiriyor”

Yeni kanunun medyanın sermaye piyasasına olan ilgisini azaltabileceğini belirten Abdurrahman Yıldırım, “Son kanunu ek yükümlülükler getiren bir mevzuat düzenlemesi olarak algılıyorum. Ayrıca piyasanın şeffaflığını azaltan bir gelişmedir. Sermaye piyasası kendiliğinden şeffaf olması gerekir. Ek yaptırımlarla uluslararası standartların dışına çıkarsanız, medyanın konuya olan ilgisi de azalır” dedi. 

 

Ali Ağaoğlu, kanunların yanı sıra habercilikte terminolojinin önemine değinerek, “Sermaye piyasalarının gelişmesine hepimizin ihtiyacı var. Piyasamızın gelişmesi için üzerinde durmamız gereken önemli bir konu finans haberlerinde doğru terminolojinin kullanılmasıdır. “Küçük yatırımcı” yerine “bireysel yatırımcı” denmesi bile yatırımcıları teşvik etmek adına büyük önem taşıyor.” 


   

Türk çelik sektörü Kolombiya'nın koruma duvarlarını aştı
Fransızlar nükleer enerji için İstanbul'da buluşacak
Eleman.net İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne istihdamda çözüm ortaklığı sunacak
CEOlar 2015 hedeflerini CEO Club'da açıkladı
  • ARAMA