Sektörel
11.02.2014 12:00

TBB başkanlık seçim prosedürleri açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı’nın seçimine müdahale edildiğine ilişkin bazı basın kuruluşlarında haber ve yorumlar yayımlanmıştır.


Gerçeği yansıtmayan bu haber ve yorumlara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

TBB faaliyetleri, Resmi Gazete'nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanan 9 Haziran 2006 tarih ve 2006/10681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Türkiye Bankalar Birliği Statüsü ile düzenlenmiştir.  Statünün 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre Yönetim Kurulu Başkanı,  Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından seçilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise Yönetim Kurulu Başkanı’nın genel müdürlük görevinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu, Başkanın görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından bir ay içinde ismen yeni bir başkan seçer.

TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü Ersin Özince’nin 31 Mart 2011 tarihinde, Genel Müdürlük görevinden ayrılması nedeniyle, TBB Yönetim Kurulu, 20 Nisan 2011 tarihinde yapılan toplantıda, TBB Statüsünün 15’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Hüseyin Aydın’ı (Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir. 

TBB’nin 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında oluşan Yönetim Kurulu 4 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantıda, Statünün 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Hüseyin Aydın’ı (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçimine ilişkin kamuoyunda yer alan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar BirliğiWWF-Türkiye ve Brisa Anadolu'nun Turnaları için harekete geçti
Huawei Teknoteks ile distribütörlük için el sıkıştı
Randstad Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Burak Erin atandı
Geleceğin tasarımcılarıyla yeni fikirler
  • ARAMA